POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. http://enbiogroup.pl/shop/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji w szczególności danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies

 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Enbio Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór – zwany dalej „Administratorem” lub Sprzedającym, będący jednocześnie dostawcą w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Dane osobowe Sprzedającego i Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator zamieszcza także na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA i PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Kupującego w Sklepie Internetowym. W celu przetwarzania danych w związku z działalnością marketingową konieczna jest uprzednia zgoda Kupującego.

 1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Kupujących przez Administratora:

 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;

 • prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych Produktów Administratora.

 1. Administrator zbiera i może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących:
 • imię i nazwisko
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres dostawy a także adres zamieszkania, prowadzenia działalności i siedziby w przypadku jeżeli jest inny niż adres dostawy.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 1. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Kupujących w Sklepie Internetowym są firmy kurierskie lub inne podmioty pośredniczące, w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towaru ( w przypadku zakupu na raty).

 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika

KONTROLA DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH ORAZ ICH WERYFIKACJA

 1. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz kontroli, poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia oraz żądania zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt info@enbiogroup.eu

 2. Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego może być odwołana w dowolnym czasie.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika http://enbiogroup.pl/shop/ i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej http://enbiogroup.pl/shop/. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep Internetowy. Wyrażenie zgody może być może odbyć się również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku jeśli kupujący nie wyrazi takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

 1. W ramach www.enbiogroup.eu zastosowane są pliki cookies w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Enbio Technology Sp.z o.o. informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek produktów, usług świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom Enbio, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

  2. Enbio Technology Sp.z o.o. czasowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak odpowiedzialności aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności informacji produktowych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego.

  3. Enbio Technology Sp z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  4. Otrzymując dostęp do stron serwisu WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress