Zalety DET

 

Mikrofalowy Sterylizator Przepływowy FlowJet prowadzi procesy sterylizacji i pasteryzacji wykorzystując innowacyjną technologię Direct Energy Transfer (DET). W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia metoda ta zapewnia:

 • Błyskawiczną sterylizację płynnych mediów, również gęstych i niejednorodnych;
 • Efekt UHT nawet przy niewielkiej skali produkcji;
 • Przekazanie energii bezpośrednio do przepływającego medium;
 • Natychmiastowe i równomierne ogrzanie medium w całej objętości;
 • Eliminację powstawania osadu oraz dekompozycji składników;
 • Eliminację efektu przypalania;
 • Maksymalną higienę i czystość komory grzewczej – PTFE (teflon) charakteryzuje się najniższym możliwym współczynnikiem przylegania.

Zasada działania DET

 

echnologia Direct Energy Transfer (DET) wykorzystuje zjawisko nagrzewania się cieczy w polu elektromagnetycznym w zakresie mikrofalowym. Proces sterylizacji lub pasteryzacji odbywa się podczas przepływu produktu przez odcinek rury wykonanej z czystego PTFE (teflon) w obrębie komory rezonansowej. Dzięki temu, że teflon charakteryzuje się najniższym współczynnikiem przylegania, substancja nie przywiera do jej ścianek, co stanowi gwarancję czystego układu. Przekazywanie energii odbywa się bezprzeponowo, tzn. energia mikrofalowa jest bezpośrednio pochłaniana przez medium, bez nagrzewania ścian linii procesowej. Umożliwia to natychmiastowe i równomierne nagrzewanie się produktu w całej objętości oraz szybką i skuteczną sterylizację. Układ grzania ma minimalną bezwładność i jest gotowy do pracy praktycznie natychmiast po włączeniu. Zastosowanie bezprzeponowego transferu energii mikrofalowej likwiduje problem termicznego rozkładu, strat jakości i parametrów substancji na gorących ściankach wymiennika. Energia mikrofalowa jest błyskawicznie dostarczana bezpośrednio do płynącej substancji, nagrzewając ją w całej objętości i masie. Dzięki temu czas ekspozycji substancji na wysoką temperaturę został skrócony do wymaganego minimum.

   

Zasada działania mikrofal

 

Pojedyncza cząsteczka na skutek mikrofal drga z częstotliwością pola elektromagnetycznego (e-m). Ponieważ mikrofale penetrują całe medium, następuje bardzo szybkie drganie każdej cząsteczki w całej objętości, czyli energia pola e-m zamieniana jest natychmiast na ciepło.

mikrofale

Zastosowanie

Mikrofalowy Sterylizator Przepływowy FlowJet może być stosowany do pasteryzacji i sterylizacji wszystkich produktów zawierających w sobie co najmniej 10% wody. Technologia DET otwiera nowe możliwości obróbki termicznej trudnych mediów w przepływie, które dotychczas były nie niewykonalne lub problematyczne przy zastosowaniu metod grzania konwekcyjnego.

Przemysł spożywczy

 • owocowo-warzywny
 • koncentratów spożywczych
 • mleczarski
 • napoi i alkoholi
 • cukierniczy

Przemysł farmaceutyczny

 • syropy
 • płyny sterylne

Przemysł laboratoryjny

 • podłoża mikrobiologiczne
 • pożywki dla kultur tkankowych

Software

Flowjet Data Viewer Dla maszyny Flowjet został przygotowany innowacyjny software do wykorzystania w późniejszej analizie przez klienta. Dzięki niemu użytkownik może śledzić i archiwizować takie parametry procesu jak:
 • Temperatura medium wejściowego
 • Temperatura sterylizacji, produkcji
 • Temperatura wyjściowa medium po schłodzeniu(zbiornik wyjściowy)
 • Ciśnienie
 • Przepływ
 • Włączone magnetrony
 • Typ procesu (sterylizacja, produkcja, płukanie, tryb ręczny)

Wyniki badańNasza firma duży nacisk kładzie na badania będące potwierdzeniem wysokiej skuteczności procesu sterylizacji prowadzonego za pomocą nowoczesnej technologii DET. Poniżej zamieszczono przykłady wyników sterylizacji produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.

Badania mikrobiologiczne

Technologia mikrofalowa DET jest w 100% skuteczną metodą usunięcia przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris (AAT) przyczyniających się do pogorszenia jakości produktu końcowego.


Badania przeprowadzone w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego pod nadzorem dr. inż. Sylwii Skąpskiej wykazały, że poziom temperatur gwarantujący pozbycie się przetrwalników AAT w przypadku koncentratu jabłkowego wynosi 135°C, a koncentratu aroniowego 120°C. Różnica ta związana jest z odmiennymi właściwościami soku z aronii, który poprzez wysoką kwasowość i obecność potencjalnie bakteriostatycznych związków (takich jak kwasy organiczne i substancje fenolowe), stanowi mniej „przyjazne" środowisko dla AAT niż sok jabłkowy.


Zmiany dotyczące parametrów fizykochemicznych potwierdziły możliwość stosowania sterylizacji mikrofalowej do eliminacji przetrwalników m.in. z soków zagęszczonych.


Zobacz wyniki badań mikrobiologicznych koncentratu jabłkowego.


Zobacz wyniki badań mikrobiologicznych koncentratu aroniowego.


Koncentrat jabłkowy i aroniowy został oceniony pod względem cech sensorycznych przez wyspecjalizowany panel oceniający. Badaniu poddano próbki sterylizowane w najwyższej temperaturze w odniesieniu do próbki kontrolnej. Wyniki wykazały brak wyczuwalnej różnicy smaku i zapachu badanego soku. Badanie wykonano metodą testu trójkątowego.


Zobacz wyniki oceny fizykochemicznej i sensorycznej koncentratu jabłkowego.


Zobacz wyniki oceny fizykochemicznej i sensorycznej koncentratu aroniowego.Badanie wpływu sterylizacji technologią DET na retentat po mikrofiltracji mleka


Badanie potwierdza skuteczność zniszczenia przetrwalników w retentacie. Proces sterylizacji retentatu w sterylizatorze mikrofalowym nie powodował pogłębienia zmian sensorycznych (posmak ogrzewania) w miarę wzrostu temperatury procesu sterylizacji, co korzystnie świadczy o tej metodzie sterylizacji.


Zobacz wyniki badań wpływu sterylizacji mikrofalowej na retentat.Badanie wpływu sterylizacji technologią DET na śmietankę


Badanie potwierdza całkowite zniszczenie wszystkich drobnoustrojów w śmietance. Proces sterylizacji śmietanki w sterylizatorze mikrofalowym nie wywołał negatywnych zmian sensorycznych sterylizowanych śmietanek, co korzystnie świadczy o tej metodzie. Sposób ten nie powodował wydzielania wolnego tłuszczu na powierzchni badanych próbek i nie był przyczyną powstawania tłuszczu.


Zobacz wyniki badań wpływu sterylizacji mikrofalowej na śmietankę.Wpływ sterylizacji DET na związki bioaktywne


Na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Chemicznym, w Katedrze Chemii, Technologii, i Biotechnologii Żywności przeprowadzono badania pod nadzorem dr inż Agnieszki Bartoszek dotyczące „Wpływu przetwarzania jagody kamczackiej na właściwości przeciwutleniające i inne wybrane parametry". Badanie miało na celu zaproponowanie technologii przetwarzania owoców jagodowych, pozwalających na jak najlepsze zachowanie właściwości prozdrowotnych finalnych produktów.


Wyniki badań pozwoliły na wysunięcie następujących wniosków:


"(…) Ogrzewanie w Mikrofalowym Sterylizatorze Przepływowym FLOWJET jest bardzo korzystnym rozwiązaniem technologicznym, gdyż zapewnia jakość mikrobiologiczną soków jagodowych przy jednoczesnym zachowaniu związków bioaktywnych. Także brak przemian frakcji sacharadowej świadczy o zachowawczości tej technologii. (…)"


Zobacz prezentację wyników badania.

Pobierz materiały


Certyikaty i dokumentacja techniczna

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress