Wyniki badań

Nasza firma duży nacisk kładzie na badania będące potwierdzeniem wysokiej skuteczności procesu sterylizacji prowadzonego za pomocą nowoczesnej technologii DET. Poniżej zamieszczono przykłady wyników sterylizacji produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.

  Badania mikrobiologiczne

Technologia mikrofalowa DET jest w 100% skuteczną metodą usunięcia przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris (AAT) przyczyniających się do pogorszenia jakości produktu końcowego.

Badania przeprowadzone w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego pod nadzorem dr. inż. Sylwii Skąpskiej wykazały, że poziom temperatur gwarantujący pozbycie się przetrwalników AAT w przypadku koncentratu jabłkowego wynosi 135°C, a koncentratu aroniowego 120°C. Różnica ta związana jest z odmiennymi właściwościami soku z aronii, który poprzez wysoką kwasowość i obecność potencjalnie bakteriostatycznych związków (takich jak kwasy organiczne i substancje fenolowe), stanowi mniej „przyjazne” środowisko dla AAT niż sok jabłkowy.

Zmiany dotyczące parametrów fizykochemicznych potwierdziły możliwość stosowania sterylizacji mikrofalowej do eliminacji przetrwalników m.in. z soków zagęszczonych.

Zobacz wyniki badań mikrobiologicznych koncentratu jabłkowego.

Zobacz wyniki badań mikrobiologicznych koncentratu aroniowego.

  Ocena fizykochemiczna i sensoryczna

Koncentrat jabłkowy i aroniowy został oceniony pod względem cech sensorycznych przez wyspecjalizowany panel oceniający. Badaniu poddano próbki sterylizowane w najwyższej temperaturze w odniesieniu do próbki kontrolnej. Wyniki wykazały brak wyczuwalnej różnicy smaku i zapachu badanego soku. Badanie wykonano metodą testu trójkątowego.

Zobacz wyniki oceny fizykochemicznej i sensorycznej koncentratu jabłkowego.

Zobacz wyniki oceny fizykochemicznej i sensorycznej koncentratu aroniowego.

Badanie wpływu sterylizacji technologią DET na retentat po mikrofiltracji mleka

Badanie potwierdza skuteczność zniszczenia przetrwalników w retentacie. Proces sterylizacji retentatu w sterylizatorze mikrofalowym nie powodował pogłębienia zmian sensorycznych (posmak ogrzewania) w miarę wzrostu temperatury procesu sterylizacji, co korzystnie świadczy o tej metodzie sterylizacji.

Zobacz wyniki badań wpływu sterylizacji mikrofalowej na retentat.

Badanie wpływu sterylizacji technologią DET na śmietankę

Badanie potwierdza całkowite zniszczenie wszystkich drobnoustrojów w śmietance. Proces sterylizacji śmietanki w sterylizatorze mikrofalowym nie wywołał negatywnych zmian sensorycznych sterylizowanych śmietanek, co korzystnie świadczy o tej metodzie. Sposób ten nie powodował wydzielania wolnego tłuszczu na powierzchni badanych próbek i nie był przyczyną powstawania tłuszczu.

Zobacz wyniki badań wpływu sterylizacji mikrofalowej na śmietankę.

Wpływ sterylizacji DET na związki bioaktywne

Na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Chemicznym, w Katedrze Chemii, Technologii, i Biotechnologii Żywności przeprowadzono badania pod nadzorem dr inż Agnieszki Bartoszek dotyczące „Wpływu przetwarzania jagody kamczackiej na właściwości przeciwutleniające i inne wybrane parametry”. Badanie miało na celu zaproponowanie technologii przetwarzania owoców jagodowych, pozwalających na jak najlepsze zachowanie właściwości prozdrowotnych finalnych produktów.

Wyniki badań pozwoliły na wysunięcie następujących wniosków:

„(…) Ogrzewanie w Mikrofalowym Sterylizatorze Przepływowym ENBIOJET jest bardzo korzystnym rozwiązaniem technologicznym, gdyż zapewnia jakość mikrobiologiczną soków jagodowych przy jednoczesnym zachowaniu związków bioaktywnych. Także brak przemian frakcji sacharadowej świadczy o zachowawczości tej technologii. (…)”

Zobacz prezentację wyników badania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress